Welkom in de Beleef- en Beweegtuin

Onze huiskamer

Muziek, Spel en Beweging

Muziek, spel en beweging, maar ook andere creatieve bezigheden hebben als doel onze cliënten te activeren,
te motiveren. Uiteraard naar eigen vermogen en kunnen van de 
cliënt.

Foto's Realisatie Turfhuus