Huisregels

Huisregels Dagbesteding

 

 • Bezoekers worden gebracht door de bus of auto van het Turfhuus of komen met eigen vervoer.
 • Bezoekers melden zich bij afwezigheid af bij het Turfhuus (liefst één dag van tevoren).
 • Bezoekers verlaten het Turfhuus niet zonder toestemming.
 • De bezoekers hangen hun jassen bij binnenkomst aan de kapstok.
 • Bezoekers pakken niets ongevraagd uit de kastjes.
 • Bezoekers komen niet in de privé-ruimtes van het Turfhuus (horeca, kantoor).
 • Een beetje helpen bij de huishoudelijke klusjes wordt op prijs gesteld.
 • Bezoekers komen niet aan de brandblussers, de medewerkers weten hoe deze werken.
 • Bij brand of ongelukken roepen de bezoekers een medewerker.
 • De bezoekers geven aan wanneer ze iets niet prettig vinden.
 • De medewerkers maken een dagprogramma en houden daarbij rekening met de bezoekers.

Omgangsregels

 

 • Roken is binnen niet toegestaan
 • Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan. Er mag geen handel worden gedreven.
 • Het meenemen van huisdieren is in overleg toegestaan.
 • We laten elkaar uitspreken.
 • Agressie in woorden en daden is niet toegestaan.
 • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd.
 • We vloeken niet.
 • We schoppen of slaan niet.
 • We roddelen niet over elkaar.
 • We behandelen elkaar met respect.
 • We gaan uit van de mogelijkheden van de bezoekers, maar zijn ook op de hoogte van de beperkingen.
 • We controleren regelmatig hoe het met onze bezoekers gaat d.m.v. evaluatiegesprekken.
 • Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders.

 

Wij streven naar vooruitgang, heeft u verbeterpunten of suggesties dan horen wij dat graag. Onderstaande verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de huis- en omgangsregels voor de dagbesteding van het Turfhuus, zoals deze hierboven zijn beschreven.

KWALITEITSZORG IN EEN SFEERVOLLE EN HUISELIJKE OMGEVING