Privacy

Het Turfhuus is verplicht gegevens uw te verwerken in een zorgdossier. Zowel in een digitaal dossier, alsmede in een papieren dossier. Uw digitale dossier is met een wachtwoord beveiligd. Uw papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Mocht u geen dagbesteding meer van ons ontvangen, dan worden uw gegevens na de wettelijke periode vernietigd.

 

U heeft altijd recht op inzage in uw zorgdossier. U kunt dit schriftelijk aanvragen. Op uw verzoek kunnen wij gegevens en informatie toevoegen en/of verwijderen.

 

Het Turfhuus is volledig verantwoordelijk voor het correct invoeren van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn nodig om uw zorgdossier correct bij te houden en om de verleende zorg goed af te stemmen op uw zorgbehoefte, evenals de afstemming met eventuele andere zorgverleners. Bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.

 

Uw gegevens worden nooit gedeeld zonder uw toestemming en zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Wij werken volgens de AVG regels. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Informatie links:

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

KWALITEITSZORG IN EEN SFEERVOLLE EN HUISELIJKE OMGEVING