Kwaliteit & Tevredenheid

Naar uw tevredenheid
Twee maal per jaar heeft u met het Turfhuus een evaluatiegesprek mits dit als eis wordt gesteld door de hoofdaanbieder. Hiervoor wordt u op een van te voren afgesproken tijdstip uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt het verloop van de zorg besproken evenals de kwaliteit en uw tevredenheid. Het Turfhuus staat open voor uw suggesties.

 

Waarborgen kwaliteit
Jaarlijks zorgen wij voor het behalen van onze ISO 9001:2015.

KWALITEITSZORG IN EEN SFEERVOLLE EN HUISELIJKE OMGEVING