Missie & Visie

Missie

Het Turfhuus stelt zich ten doel om mensen met een fysieke en/of cognitieve beperking dagbesteding te bieden in een zoveel mogelijk stimulerende omgeving. Daarbij kunnen mensen gebruik maken van verschillende activiteiten en actief of meer passief genieten van de hun aangeboden mogelijkheden.

Visie

Het stimuleren van cliënten door middel van muziek, koken, tekenen/schilderen, een beleeftuin heeft een positieve invloed op het dagelijks functioneren en de belevingswereld van de dementerende. Mensen krijgen een kans om ook in deze situatie, zo lang mogelijk te blijven genieten van het leven op zich. Door middel van horen, proeven, bewegen en doen worden alle zintuigen van het beschadigde brein geactiveerd. Daarbij wordt een beroep gedaan op bestaande vaardigheden van de cliënt.

KWALITEITSZORG IN EEN SFEERVOLLE EN HUISELIJKE OMGEVING