Missie & Visie

Missie

Het Turfhuus biedt o.a. ouderen en cliënten met b.v. geheugenproblematiek,
fysieke problematiek of eenzaamheid kwaliteitszorg in een sfeervolle en huiselijke
 omgeving, alsmede activiteiten en structuur met als doel de zelfredzaamheid en
 kwaliteit van leven te bevorderen.


Visie

Het stimuleren van cliënten door middel van muziek, koken, tekenen/schilderen, een beleeftuin heeft een positieve invloed op het dagelijks functioneren en de belevingswereld van de dementerende. Mensen krijgen een kans om ook in deze situatie, zo lang mogelijk te blijven genieten van het leven op zich. Door middel van horen, proeven, bewegen en doen worden alle zintuigen van het beschadigde brein geactiveerd. Daarbij wordt een beroep gedaan op bestaande vaardigheden van de cliënt.

KWALITEITSZORG IN EEN SFEERVOLLE EN HUISELIJKE OMGEVING