Vergoeding

Dagbesteding kan worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en kan worden geleverd in ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons gebonden Budget). Voor bovengenoemde bent u het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage verschuldigd welke afhankelijk is van uw eigen vermogen, inkomen en burgerlijke staat. Deze bijdrage wordt bepaald en geïnd door het CAK.

 

Indien er sprake is van een vergoeding vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), kan er geen aanspraak worden gemaakt op de WMO.

 

Uw casemanager of de zorgcoördinator van het Turfhuus kan u hierin begeleiden.

KWALITEITSZORG IN EEN SFEERVOLLE EN HUISELIJKE OMGEVING